Saveti za korišćenje Veš mašina

  • Pri korišćenju deterdženata nove generacije - nisu potrebne visoke temperature
  • Redovno proveravajte i čistite filtere pumpe
  • Mašinu pri instariranju ili premeštanju potrebno dobro iznivelisati
  • Premala kao i prevelika količina veša može izazavati "skakanje" mašine
  • Manje komade veša, poput čarapa, maramica i sl. stavite u latnenu vrećicu kako se ne bi zaglavili izmedju kade i bubnja
  • U slučajevima povećanog kamenca u vodovodu, poželjno bi bilo posatviti trajni magnetni filter (prečistač vode)
  • Dozirnu posudu za deterdžent i omekšivač povremeno očistiti od naslaga