Usisivač

1- Broj Modela

2 - Šifra proizvoda
1- ML kod

2 - Serijski broj